Punt d’informació cadastral

Davant la necessitat de donar resposta a la creixent demanda d’informació cadastral de totes aquelles persones que no disposen dels mitjans informàtics i telemàtics adequats, el Consell Comarcal del Priorat ha rebut l’autorització de la Gerència Territorial del Cadastre per a l’establiment d’un Punt d'Informació Cadastral.

La posada en funcionament d’aquest servei té indubtables avantatges per als ciutadans, ja que facilita la consulta i certificació de la informació cadastral. Es configura, per tant, com una nova possibilitat d’accés a la informació de l'Oficina Virtual del Cadastre a través del Consell Comarcal del Priorat.

D’aquesta forma, qualsevol ciutadà podrà gaudir de tots els avantatges dels accessos telemàtics a la informació cadastral (rapidesa, comoditat, senzillesa i gratuïtat), encara que no disposi d’Internet al seu domicili. 

 

Què ofereix?

Qualsevol contribuent pot sol·licitar certificació cadastral al voltant dels seus béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra. Es pot accedir a dades protegides i les de lliure accés:

  • Dades cadastrals
  • Cartografia cadastral
  • Titularitat
  • Valor cadastral


D’aquestes dades es poden obtenir certificacions cadastrals:

  • Certificació alfanumèrica dels béns d’un titular cadastral
  • Certificació descriptiva i gràfica d’un bé immoble.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord a la Llei 15/1999 de protecció de dades personals, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que aportin el DNI o l’autorització (model que es facilitarà des d’aquest PIC) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva relació directa amb l’esmentat bé.

Aquests certificats telemàtics tindran els mateixos efectes que els expedits pels òrgans de la Direcció del Cadastre General.

 

Recordeu que:
El PIC únicament està creat per gestionar les certificacions i consultes del cadastre. Per tramitar modificacions o fer un altre tipus de gestions, us haureu d’adreçar a la Secretaria del vostre ajuntament o directament a la Gerència Territorial del Cadastre. 


Contacte

Pl. de la Quartera, 1 Falset
977830119
Envia un correu electrònic

 

Enllaç

Sede Electrónica del Catastro