Registre i Atenció al públic

L’Oficina de Registre i Atenció al Públic és un servei adreçat al ciutadà, que també es presta telefònicament. Aquest servei és responsable de l’Atenció general al ciutadà i del Registre general de documents. 

 

Servei d’Atenció al ciutadà

Qualsevol ciutadà pot adreçar-se personalment o per via telefònica a l’Oficina de Registre i Atenció al Públic del Consell Comarcal del Priorat per sol·licitar informació. Els empleats atendran les seves peticions o les canalitzaran al departament o secció que correspongui, segons les característiques del tema i les necessitats que presenta.

 

Registre General de Documents

Qualsevol ciutadà que tingui la necessitat de presentar documentació a l’Administració Pública pot fer-ho al Registre General de Documents del Consell Comarcal del Priorat. Tota la documentació entregada es registra amb un codi per tal que, tant el ciutadà com l’Administració, tingui constància de la documentació presentada.

Quan s’entrega un document a l’Oficina de Registre i Atenció al ciutadà es dóna un codi d’entrada cap a qualsevol departament, àrea o servei del Consell Comarcal del Priorat; o bé, s’utilitza el servei de “Finestreta Única”, fent un registre de sortida cap a qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya. A més, aquest servei ens permet tenir informatitzada i digitalitzada tota la documentació. 

 

Horari de registre i d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

 

Contacte

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
Tel. 977830119
Envia un correu electrònic