Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

El Consell Comarcal del Priorat, en conveni amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, ofereix des de l’any 1991 el servei d’una Oficina de gestió i assessorament per a la Rehabilitació d’habitatges.

La tasca de l’Oficina consisteix en:

 • L’assessorament i la informació als sol·licitants d’ajudes per rehabilitar habitatges.
 • La gestió i avaluació dels estudis tècnics previs a les obres de rehabilitació, per al coneixement de l’estat de conservació i manteniment.
 • La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou:
  • L’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques.
  • L’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació.
  • L’elaboració i valoració dels informes tècnics previs a les sol·licituds d’ajuts.
  • Les inspeccions tècniques.

 

Informació sobre els ajuts per a la rehabilitació

Els ajuts consisteixen en subvencions a fons perdut, d’un percentatge del cost total de les obres.

El termini de presentació de les sol·licituds s'estableis en :

 Termini: s'inicia el 4 de juny i finalitza el 20 setembre de 2019

Requisits de l'edifici

•      Els edificis han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any:

     -1996 per les actuacions de conservació estructural 

     -2007 per les actuacions de conservació de l’envolupant i la millora de la eficiència energètica i sostenibilitat 

     -Sense antiguitat per les actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat 

•      Com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exclòs la planta baixa si no és habitatge.

•      Com a mínim, el 50 % dels habitatges dels edificis han de constituir el domicili habitual i permanent del seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

En cas dels habitatges unifamiliars, han de constituir el domicili habitual i permanent del seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Documentació prèvia a la sol·licitud

Per accedir a la convocatòria es imprescindible disposar de l'informe tècnic d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els documents següents:

- L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE).

- El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEEE), diligenciat per l'ICAEN.

- L'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

 

Qui pot sol·licitar l’ajut?

 • Els propietaris, han d’acreditar-ho amb l’escriptura.
 • Els llogaters, han d’acreditar-ho amb el contracte de lloguer o rebut.
 • Administracions públiques i altres organismes.
 • Els usufructuaris, han d’acreditar-ho amb l’escriptura.

 

 

Contacte

Pl. de la Quartera, 1 Falset
977830119
Envia un correu electrònic

 

Enllaços

Generalitat de Catalunya

http://habitatge.gencat.cat/ca/inici

 

Passos per sol·licitar l'ajut:

1r pas: Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

2n. pas: Sol·licitud de la subvenció