Qui la promou?

El Consell Comarcal del Priorat, motivat per la voluntat de promoure la valorització del paisatge de la nostra comarca, promou i lidera la Carta del Paisatge del Priorat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge de Catalunya van participar en el procés d'elaboració d'aquest instrument de concertació, garantint-ne la coherència, amb els objectius de la Llei de Paisatge, i assessorant l'equip redactor i la resta d'agents implicats.

Actualment, la comissió de seguiment de la Carta del Paisatge del Priorat, de la qual formen part agents públics i privats de la comarca, és l’organisme que treballa les estratègies per al desenvolupament dels acords i compromisos assolits en aquest document. La seu d’aquesta comissió és a les dependències del Consell Comarcal del Priorat.