El procés de redacció

Al setembre de 2004 va començar el procés de redacció de la Carta del Paisatge del Priorat. Un equip interdisciplinari de professionals de l'Enginyeria Agro-3 va elaborar el Document Informatiu, resultat de l'encàrrec fet pel Consell Comarcal del Priorat. Aquest document, que es va aprovar al Ple l'1 de febrer de 2006, va proporcionar una extensa anàlisi territorial de la comarca que va permetre l'establiment d'unes unitats del paisatge. El document va assumir la participació de diferents col·lectius, entitats i administracions de la comarca. A partir de l'any 2006 es va iniciar un període d'adhesions al Document Informatiu, per part de les administracions de la comarca i també d'algunes entitats i consorcis, que l’hi donen suport i valor.

Des de llavors i fins l'actualitat, tant l'Administració Autonòmica com la Comunitat Europea han sofert molts canvis en el plantejament de la gestió i la protecció del paisatge. Per exemple, el Decret de desenvolupament de la llei del paisatge (Decret 343/2006) va ser aprovat pel Parlament de Catalunya el 19 de setembre de 2006; la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, va ser aprovada al Parlament de Catalunya el 2 de juny de 2005 i el Conveni del Consell d'Europa per a la protecció, gestió i ordenació dels paisatges europeus va ser aprovat el 20 d'octubre de 2000 a Florència i va entrar en vigor l'1 de març de 2004.

Aquests canvis, entre altres motius, van fer decidir al Consell Comarcal del Priorat a posposar la continuació del projecte. Era necessari que les noves normatives i plantejaments maduressin. S'iniciaven també els treballs dels Catàlegs del Paisatge, entre els quals hi havia el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010.

Per tot això i perquè la comarca, en general, també necessitava madurar, créixer i creure més en el valor del seu paisatge, l'any 2010, el Consell Comarcal del Priorat va promoure la represa de la Carta del Paisatge amb la voluntat de complementar la feina feta i, particularment, d'assolir la signatura d'un document d'acords entre els agents públics i privats de la comarca a través d'un procés de participació, mediació i concertació que permetés la implementació d'accions de millora i valorització del paisatge.

L’elaboració de la Carta del Paisatge del Priorat va ser un procés que va requerir tant el treball d’un equip d’experts, com el desenvolupament d’estratègies participatives, de mediació i de concertació. Aquest procés va constar de tres fases principals d’elaboració tècnica i consens que van donar el seu fruit, l’octubre de 2012, amb la signatura del Pacte del Paisatge del Priorat.

Actualment, s’està executant la quarta fase permanent d’implementació d’aquesta Carta del paisatge.