Preguntes freqüents

1. Una carta del paisatge és un document de lleis i normes?

No. Una carta del paisatge és un document d'accions concretes a favor del paisatge que els agents es comprometen voluntària i públicament a executar d'acord amb la normativa vigent.

 

2. Quina és la capacitat de resolució de la Carta dels problemes paisatgístics de la comarca?

La pròpia dels agents. L'aptitud, la disposició o la suficiència dels agents públics i privats són allò que determinen l'abast i els efectes dels compromisos adquirits voluntàriament.

 

3. Qui estava obligat a signar la Carta del Paisatge del Priorat?

Ningú. La signatura del Document d’Acords és una decisió voluntària i oberta sempre a nous compromisos i noves adhesions.

 

4. La missió d’una carta del paisatge és responsabilitzar els ciutadans?

Sí. La missió d'aquest instrument legal és la de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de gaudir d'un paisatge de qualitat i de tenir un paper actiu en la seva transformació.

 

5. En què pot beneficiar una carta del paisatge?

En el benestar individual i social. Tots els compromisos adquirits afavoreixen la qualitat de vida de les poblacions i promouen el desenvolupament local sostenible.

 

6. En quin estat es troba actualment la Carta del Paisatge del Priorat?

Des de la signatura de la Carta del Paisatge del Priorat, l’octubre de 2012, s’està treballant en la implementació dels compromisos signats per tots els agents, tan públics com privats.