Notificacions Electròniques (E-NOTUM)

L'E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

A qui va adreçat 
A totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics. 

Beneficis 
Entre els avantatges que suposa l'e-NOTUM destaca el fet de poder exercir el seu dret d'escollir com comunicar-se amb la seva Administració.

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses 

 • Navegadors
  Microsoft Explorer 8.0 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  https://support.microsoft.com/es-es/help/17621/internet-explorer-downloads
  Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/
 • Java
  Versió 6 actualització 16 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  http://www.java.com/es/download/
 • Certificat digital
  Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l’entitat de certificació corresponent. En cas d’utilitzar certificats digitals de CATCert, cal instal·lar les claus públiques de CATCert, que es poden descarregar des de:
  https://www.aoc.cat/knowledge-base/primers-passos-t-cat/
 • Tallafocs
  En alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que:
  Es pugui accedir a https://usuari.enotum.cat
  Es pugui accedir a aplicacions Java

Condicions d'accés 
Per accedir a les notificacions a l’adreça electrònica a sota indicada es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior per CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp).

Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.
Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

 

Enllaç