Simposi "Paisatge, Agricultura i Dona"

09/05/2019

El Simposi pretén crear lligams i col·laboracions entre paisatges, iniciatives i projectes que treballen pel reconeixement de models agrícoles que, des de la tradició i la innovació, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s’adeqüen a la idiosincràsia dels territoris, són respectuosos amb els seus valors i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia.

El Simposi està estructurat en quatre blocs: valors, model, governança i paisatge cultural agrícola del Priorat. Els eixos temàtics: paisatge, agricultura i dona, es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.