Recomanacions als afectats pel temporal Glòria

27/01/2020

Si heu estat afectats pel temporal de vent i pluja que ha tingut lloc a Catalunya aquests dies amb danys en béns (habitatge, vehicles, etc...) i/o talls dels subministraments (llum, aigua, telèfon...) us recomanem el següent:

Per danys en els béns:
1r. Comproveu quines assegurances teniu contractades (de la llar, del vehicle, etc...) i si cobreixen els danys.
Només es podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat en el moment del sinistre (els dies del temporal de vent).

2n. Si la vostra pòlissa d'assegurança cobreix els béns danyats, cal que comuniqueu els fets a l'entitat asseguradora dins el termini de 7 dies naturals a partir del moment en què us n'heu assabentat –excepte que la pòlissa estableixi un termini superior–. És recomanable que informeu del sinistre per algun mitjà que en deixi constància (per exemple, trucant al servei d'atenció al client i demanant un número de referència).

3r. En els casos en què el sinistre és provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com ara una inundació produïda per la pluja, un cop de mar o per vents iguals o superiors a 120 km/hora, la vostra asseguradora té l'obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d'Assegurances, organisme estatal que indemnitza els danys produïts per fenòmens naturals o derivats de fets d’incidència política o social i serà aquesta entitat qui, d'acord amb el seu Reglament, es farà càrrec d'indemnitzar els danys (sempre que disposeu d'assegurança).

Per talls de subministrament:
1r. En cas que encara no s’hagi restablert adequadament el servei contacteu amb la vostra companyia (elèctrica, d'aigua, de telèfon...) a través dels seus canals d’atenció al client.

    • ! Reviseu bé les factures perquè podríeu tenir dret a que no us cobrin la part del servei no prestat. Si cal, reclameu a l’empresa contractada.

2n. Si teniu contractada una assegurança de la llar del tipus multirisc (amb múltiples riscos i garanties cobertes) comproveu si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament.
(Si heu sofert danys als béns i també talls de subministrament i ambdós estan coberts per la mateixa asseguradora especifiqueu-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre).

En el cas que la companyia d’assegurances o l'empresa subministradora no atengui la vostra reclamació, podeu reclamar davant el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé a l’Agència Catalana del Consum.

També podeu demanar assessorament a una Associació de consumidors.

Des de l’Agència Catalana del Consum agraïm la tasca dels serveis d’emergència i cossos de seguretat i expressem el nostre suport a les Terres de l’Ebre, a les comarques Gironines, al Maresme i a la resta de zones afectades.

I també us comuniquem que la direcció de l’Agència Catalan del Consum es manté en contacte amb les companyies subministradores de serveis bàsics per demanar-los que prioritzin l’atenció als clients afectats pel temporal, de manera que en tot moment se sentin atesos i ben informats, malgrat que en alguns casos no els puguin donar concreció pel que fa al restabliment del servei.

Altres informacions d'interès: